Ana sayfa TOGB MEVZUAT

MEVZUAT

» 5193 SAYILI OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN

» OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

» TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ

» SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK

» Tüketicini Korunması Hakkında Kanun

» Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

» Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

» SGK SUT (Sağlık Uygulama Tebliği)

» Türk Eczacılar Birliği Kanunu